Naše poslání

Naším posláním je informovat o výtvorech lidského umu, o tom, co bylo vytvořeno rukou člověka.

O tom, co pohání pokrok a co činí náš život pohodlnějším, čistším a krásnějším.

Rubriky našich webových stránek: architektura, design, umění, vědecké projekty, nové technologie a mnohé další.

Píšeme o veškeré lidské tvorbě.

Nepíšeme o politice nebo o životě hvězd, nekomentujeme pomluvy. To nás nezajímá. To vše je jen brak!

Redakce „Read & Post“